Hoe snel groeit een tumor gemiddeld?

MRI-scan –

Uw ziekte wordt besproken in een multidisciplinair team. Dit betekent dat specialisten met kennis over darmkanker samen overleggen en bepalen wat in uw specifieke geval de beste behandeling is. We vertellen u duidelijk en eerlijk over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen.

 • Zo kunt u goed geïnformeerd een keuze maken voor het behandelplan dat voor u het meest vertrouwd voelt.
 • Dikkedarmkanker ontstaat bijna altijd uit een poliep in de darmwand.
 • Een poliep is een goedaardige verdikking of goedaardig uitgroeisel van de darm.
 • Poliepen kunnen kwaadaardig worden.
 • Dikkedarmkanker kan ontstaan in alle delen van de dikke darm.

Ongeveer 65% ontstaat in het linker deel van de dikke darm. Van alle darmkankers ontstaat ongeveer een derde in het allerlaatste deel: de endeldarm. Dit heet endeldarmkanker. De oorzaken van dikkedarmkanker zijn vaak niet duidelijk. Gezonde voeding en voldoende beweging zijn belangrijk bij het voorkomen van darmkanker.

Zo blijkt uit onderzoek dat overgewicht de kans op dikkedarmkanker vergroot. Ook het eten van rood en bewerkt vlees kan het risico op dikkedarmkanker vergroten. Met bewerkt vlees wordt bijvoorbeeld worst en vleeswaren bedoeld. Onder rood vlees vallen rund- en varkensvlees. Dikkedarmkanker komt meestal voor bij mannen en vrouwen ouder dan 60 jaar.

Bij 5% van de patiënten is sprake van een erfelijke vorm van dikkedarmkanker, bij 10-15% is er sprake van erfelijke aanleg voor darmkanker, Klachten kunnen zijn: bloedarmoede, bloed in de ontlasting, verstopping, verandering van het ontlastingspatroon of aandrang voelen zonder dat er ontlasting komt.

Het kan echter ook zijn dat er geen klachten worden ervaren. Hoe snel een tumor groeit hangt af van de situatie. Over het algemeen kan het wel tot wel 5 jaar duren voordat darmkanker voor klachten zorgt en/of gaat ontwikkelen. Uit onderzoek wordt geadviseerd om elke 2 jaar een ontlastingstest te doen. Door een ontlastingstest te doen kunnen groeiende tumoren op tijd worden gevonden.

Bij een klein deel – ongeveer 5% – van de mensen die darmkanker krijgt, is sprake van een erfelijke oorzaak. Als darmkanker op jonge leeftijd voorkomt, of bij meerdere personen in een familie, of als er naast darmkanker ook veel poliepen zijn, dan kan dat een reden zijn voor erfelijkheidsonderzoek.

U wordt dan verwezen naar de Polikliniek Familiare Tumoren (PFT) van het Antoni van Leeuwenhoek. Binnen de PFT worden uw medische gegevens en die van uw familieleden verzameld en er wordt onderzocht hoe groot de kans is op een erfelijke aanleg en of er een reden is voor DNA-onderzoek. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt het risico berekend op het (opnieuw) ontstaan van kanker bij u en/of uw familieleden.

You might be interested:  Prijsplafond Energie Hoe Werkt Het

Aan de hand hiervan wordt eventueel een advies gegeven aan u en/of uw familieleden over periodieke controles en preventieve maatregelen. Een second opinion kan altijd zinvol zijn. We kunnen vaak het meeste voor u betekenen als u nog niet met een behandeltraject bent begonnen.

 1. Nadat de specialisten het behandeladvies met u hebben afgestemd en besproken kunt u alsnog besluiten waar u uw behandeling voortzet.
 2. Als u al in een behandeltraject zit, adviseren wij vaak om hier ook de behandeling door te zetten.
 3. Hierbij kan deelname aan wetenschappelijk onderzoek/ trial een uitzondering zijn.

De specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek hebben landelijk een adviesfunctie bij diverse andere ziekenhuizen. Hierbij worden patiënten besproken en wordt kennis gedeeld. Soms wordt ook geadviseerd om de patiënt toch door te verwijzen, omdat de patiënt kan deelnemen aan een geschikt wetenschappelijk onderzoek of omdat specifieke behandeling nodig is die in het AVL aanwezig is.

 1. Ons advies aan een medisch specialist kan anders zijn dan aan een patiënt.
 2. Bij een advies aan de medisch specialist wordt rekening gehouden met de mogelijkheden binnen het verwijzend ziekenhuis.
 3. Ook kan het advies anders zijn, wanneer de patiënt daadwerkelijk wordt gezien door de specialisten van het Antoni van Leeuwenhoek.

Al onze specialisten zijn gespecialiseerd in dikkedarmkanker en alle specialisten werken samen om de juiste diagnose te stellen en de meest effectieve behandeling te geven. Er wordt veel onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen en we maken gebruik van de nieuwste apparatuur.

Daarnaast krijgt u bij ons een vast aanspreekpunt bij wie u terecht kunt voor vragen en is er veel aandacht voor psychosociale begeleiding. Lees meer over onze kwaliteit bij dikkedarmkanker op deze pagina. De behandeling van dikkedarmkanker is van vele factoren afhankelijk. Belangrijke factoren zijn: • het wel of niet aanwezig zijn van uitzaaiingen • wel of geen groei van de tumor door de darmwand heen • de plaats van de tumor in de darm • tevens zijn er persoonsgebonden factoren zoals; leeftijd, lichamelijke conditie en reactie op de behandeling.

Gemiddeld lopen er ruim 40 verschillende onderzoeken (trials) naar dikkedarmkanker. Elke studie richt zich op een specifieke doelgroep. Uw behandelaar bespreekt met u wat voor uw situatie het beste is. Door het bevolkingsonderzoek darmkanker kan kanker aan de dikke darm of aan de endeldarm vroeg worden ontdekt.

Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar. Ook kan een mogelijk voorstadium van darmkanker worden gevonden. Als een voorstadium wordt behandeld, kan darmkanker worden voorkomen. Zie ook veel gestelde vragen over het bevolkingsonderzoek de website van de RIVM Een tumor in je darm kunt u voelen als een zwelling of knobbeltje wat net onder de huid zit.

Normaal gesproken doet het knobbeltje in de darm zelf geen pijn. Het kan ook zijn dat het knobbeltje niet te voelen is, dan kan het zijn dat het knobbeltje dieper onder de huid zit.

You might be interested:  Grenzeloos Verliefd 2022 Hoe Is Het Nu Met

Wat voel je als je een tumor hebt?

Symptomen uitklapper, klik om te openen – De herkenning van een weke delen tumor is vaak moeilijk. Een zwelling kan lang onopgemerkt blijven als deze diep in het lichaam of in elastisch weefsel zit. Vage pijnklachten kunnen dan de eerste klachten zijn.

Hoe herken je een kwaadaardige tumor?

Goedaardige of kwaadaardige tumor? Er is een verschil tussen een goedaardige en kwaadaardige tumor. Een knobbeltje in ons lichaam kan wijzen op kanker. Maar niet elk knobbeltje in ons lichaam is kanker. Het kan ook een goedaardig knobbeltje zijn (bijv. een cyste).

 • Het is heel lastig om onderscheid te maken tussen onschuldige symptomen en tekenen die wel op kanker wijzen.
 • Hieronder leest u een korte toelichting over het verschil tussen een goedaardige en een kwaadaardige tumor.
 • In ons lichaam vinden er elke dag miljoenen celdelingen plaatst.
 • Dit ontstaat omdat cellen zich vernieuwen.

Deze cellen bestaan uit bouwstenen die we nodig hebben voor ons lichaam om bijvoorbeeld te kunnen groeien en om wonden te genezen. Dit gebeurt automatisch, zonder dat wij erover na hoeven te denken. Soms treden er fouten op in deze celdeling. Meestal kan ons lichaam dat zelf herstellen, maar dit is niet altijd het geval.

In sommige gevallen blijft de cel zich ongecontroleerd delen waardoor een tumor ontstaat. Een tumor kan ook wel gezien worden als een klompje cellen die zich blijven delen en vermenigvuldigen. Soms met een kapsel (een sterke schil of wand) eromheen. Een tumor wordt ook wel een gezwel, of neoplasma genoemd.

Bij een goedaardige tumor, of benigne (Latijn voor goedaardig), blijven de cellen binnen het kapsel zitten. De tumor kan wel groot worden, maar geeft daardoor geen problemen. Immers, de cellen zaaien zich niet uit. Bij goedaardige tumoren groeit het gezwel dus niet door andere weefsels heen en kan het zich hierdoor niet verspreiden door het lichaam.

 • Goedaardige tumoren zijn zelden gevaarlijk.
 • In sommige gevallen kan een goedaardige tumor wel gevaarlijk zijn.
 • Dit kan op twee manieren: 1.
 • De goedaardige tumor wordt kwaadaardig.
 • Dit gebeurt alleen in uitzonderlijke gevallen.
 • Dan groeit de tumor alsnog door het eerder genoemde kapsel heen.2.
 • De goedaardige tumor geeft klachten.

Dit kan doordat de (groeiende) tumor druk geeft op omliggende weefsels of organen. De tumor blijft wel binnen het kapsel. Ook zijn de cellen niet kwaadaardig en zaaien ze niet uit. Maar de gevolgen kunnen wel gevaarlijk zijn. Een voorbeeld hiervan is een goedaardige hersentumor. Bij een kwaadaardige tumor, of Maligne (Latijn voor kwaadaardig), spreken we van kanker. Dan groeien de cellen verder buiten de tumor. Daarbij kunnen zij in omliggende weefsels en organen groeien. De cellen kunnen ook losraken. Daarbij kunnen zij zich via het bloed en/of de lymfebanen verspreiden. Ook de vormen van de tumoren verschillen. Een goedaardige tumor kenmerkt zich vaak door een ronde vorm. Een kwaadaardige tumor daarentegen groeit meer als een aardappel die begint uit te lopen. Deze ‘sprieten’ groeien door de wanden van omliggend weefsel en organen heen.

Protonentherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie. Deze protonenbestraling is veel nauwkeuriger. Daardoor blijft veel gezond weefsel rondom de tumor gespaard. De patiënt heeft dan minder last van bijwerkingen. Zowel goedaardige als kwaadaardige tumoren kunnen worden bestraald met protonen. Of iemand in aanmerking komt voor protonentherapie is afhankelijk van de indicatie.

Het UMCG Protonentherapiecentrum biedt al sinds 2018 protonentherapie aan. Weten of u of uw naaste in aanmerking komt voor protonentherapie? Bekijk dan onze pagina ‘’. Het is belangrijk om naar uw gevoel te luisteren. Als u het niet vertrouwt, ga dan voor de zekerheid naar de huisarts.

In veel gevallen zal het gaan om een goedaardig gezwel. Het is daarbij soms wel noodzakelijk dat er iets aan gedaan wordt. Bijvoorbeeld omdat het gezwel pijnlijk is of op de zenuw drukt. Als de huisarts twijfelt, zal hij of zij u doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Bij deze specialist kunt u terecht met uw vragen over de eventuele behandeling.

Bij deze specialist kunt u ook vragen naar protonentherapie. Bron afbeeldingen:, Patiënten komen alleen in aanmerking voor protonentherapie indien er sprake is van een in opzet curatieve behandeling. Indicaties voor protonentherapie zijn in Nederland onderverdeeld.

You might be interested:  Hoe Laat Kwalificatie F1 Vandaag

Is uitzaaiingen te zien op echo?

Wat is een echografie? – Een echografie is een onderzoek met geluidsgolven. Deze golven hoor je niet. De weerkaatsing (echo) van de golven maakt organen en weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Zo kan de arts de organen in het lichaam bekijken en een mogelijke tumor en/of uitzaaiingen zien.

Kan een tumor uit zichzelf verdwijnen?

Het afweersysteem kan hele organen afstoten, dus waarom geen kankergezwel (tumor)? Dierproeven hebben laten zien dat grote, uitgezaaide tumoren van wel 1 – 2% van het lichaamsgewicht kunnen worden afgestoten. Sommige patiënten met bepaalde vormen van kanker kunnen inderdaad door stimulatie van het afweersysteem worden genezen.

 • Bij andere patiënten geeft dit echter geen verbetering.
 • De vragen hoe en wanneer het afweersysteem te stimuleren, en bij welke tumoren, zijn cruciaal bij het ontwikkelen van een nieuwe effectieve therapie tegen nu nog ongeneeslijke vormen van uitgezaaide kanker.
 • Ongeneeslijk zieke kankerpatiënten genezen soms ‘spontaan’.

Niet zelden begint de genezing na een zware infectie. Aangezien een infectie het afweersysteem stimuleert, werd de suggestie geopperd dat het afweersysteem op eigen kracht een kankergezwel kan opruimen. In de eerste experimenten met proefdieren werden bacteriën gebruikt om het afweersysteem te activeren.